Kjemisk peeling

Kjemisk peeling, også kalt derma peel, er betegnelsen på en behandlingsform hvor man forsøker å fjerne det ytterste hudlaget (epidermis) og i noen tilfeller deler av lærhuden (dermis) ved å påføre huden ulike kjemiske virkestoffer. Den gamle huden flasser av og kroppen stimuleres til å produsere ny frisk hud.

Hvilke virkestoffer benyttes?

Virkestoffene som påføres inneholder syre, og har derfor en pH-verdi lavere enn hudens egen. Det brukes virkestoffer med varierende styrke, alt etter hvor dypt man ønsker behandlingen skal nå.

Fungerer kjemisk peeling på strekkmerker?

Behandlingsformen benyttes vanligvis for å redusere acne (kviser), ujevn pigmentering, fine linjer, rynker og andre aldringstegn. Hvor godt kjemisk peeling fungerer på strekkmerker er omdiskutert, selv om det foreligger enkelte studier med gode resultater. Kjemisk peeling vil vanligvis ikke vil virke dypt nok til å nå strekkmerkene (som befinner seg i det midterste hudlaget dermis). Dypere behandling med kjemisk peeling øker også risikoen for bivirkninger.