Studier / Referanser

Skotsk studie på 128 gravide kvinner (2004). Resultatet av studien viser en sammenheng mellom overvekt og babyer med høy fødselsvekt når det gjelder risikoen for å få strekkmerker under svangerskap (striae gravidarum). Studien viser også økt forekomst av stria blant yngre mødre. Les mer på ncbi.nlm.nih.gov.

Studie på effekten av kakaosmør for å forebygge strekkmerker under graviditet (2010). Studien fulgte 300 kvinner, hvor 150 av deltagerne smurte seg regelmessig med kakaosmør og de resterende 150 fikk en placebokrem (krem uten virkestoffer). Ingen av deltagerne viste om de fikk kakosmør eller placebokrem. Resultatet av studien viste få forskjeller i utvikling av merker hos to gruppene. Om lag 44% av gruppen med kakosmør fikk merker, mens i gruppen med placebokrem var det prosentvise antallet 55%. Dog viste studien andre sammenhenger. Unge kvinner og kvinner som fødte store barn var i overtall blant de som utviklet strekkmerker - studien viste ingen sammenheng mellom overvekt og strekkmerker. Les mer på ncbi.nlm.nih.gov.

Forekomst av strekkmerker hos førstegangsfødende (2006). Studie utført ved Hope Hospital i Manchester, hvor 324 førstegangsfødende ble stilt spørsmål og undersøkt rett etter fødselen. 52 prosent av deltagerne hadde strekkmerker, hvorav hos 12% ble merkene karakterisert som "betydlige". Tenåringene i studien var overrepresentert blant de som utviklet betydlige strekkmerker (20%) - samtidig som de over 30 år var på andre enden av skalaen. Les mer på ncbi.nlm.nih.gov.

Tysk studie på massasje og smøring med krem (1992). Massasjekrem laget av olje og vann ble massert inn på utsatte områder for strekkmerker på en liten gruppe gravide kvinner. Studien skulle undersøke om tiltakene hadde en preventiv virkning på strekkmerker. 2/3 av kvinnene som ikke ble behandlet fikk strekkmerker, mot bare 1/3 av de i gruppen som fikk behandling. Les mer på ncbi.nlm.nih.gov.